ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ ПЛАНЕТАРІЮ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила відвідування Планетарію (надалі – Правила) розроблені відповідно до вимог та положень Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України: «Про захист прав споживачів», «Про авторське право та суміжні права», «Про захист персональних даних», Постанови КМУ «Про затвердження правил побутового обслуговування населення», інших нормативно-правових актів, регламентують відносини з надання послуг при відвідуванні будівлі МКЗК «Дніпровський планетарій» — Планетарію (м. Дніпро, узвіз Крутогірний, 10) між Відвідувачами (надалі – «Відвідувачі» або «Відвідувач») і Планетарієм в особі ГО «АЕРОКОСМІЧНИЙ МУЗЕЙНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ МОЛОДІ» (далі – Адміністрація Планетарію).

 1.2. Ці Правила встановлюють порядок обслуговування Відвідувачів та правила поведінки Відвідувачів на усіх заходах в Планетарії: сеансів (лекцій) культурно-просвітницького та наукового спрямування, демонстрації культурно-просвітницького та наукового контенту (фільмів, в тому числі анімаційних), проведення тематичних лекцій, зустрічей, концертів, вистав, шоу-програм, майстер-класів та інших культурно-просвітницьких та наукових заходів, форумів, виставок тощо (надалі – Заходи).

1.3. Усі обмеження та заборони, що визначені в цих Правилах, встановлені Планетарієм виключно з метою запобігання та попередження знаходження на території Планетарію людей і предметів, які потенційно можуть служити загрозою заподіяння шкоди іншим Відвідувачам та/або працівникам Планетарію, їх майну та майну Планетарію, перешкоджати негайній евакуації Відвідувачів Планетарію у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2. ПРИМІЩЕННЯ І РЕЖИМ РОБОТИ ПЛАНЕТАРІЮ

2.1. Приміщення Планетарію: Зоряна зала – обладнана аудіовізуальним обладнанням купольна зала, розрахована на 73 посадкових місця та призначена для проведення культурно-видовищних Заходів за умови купівлі Відвідувачами Квитків на Захід (Заходи). Гардероб – приміщення для здачі на зберігання верхнього одягу Відвідувачів Планетарію на час відвідування ними Заходу (ів). Експозиційна зона (фойє) – центральна зала будівлі Планетарію, де розміщені експонати, тематичні виставки, експозиційне обладнання/устаткування. Місце очікування – виділена та обладнання диванами/фудкортом зона приміщення будівлі Планетарію, призначена для очікування. Освітньо-видовищний простір віртуальної реальності (VR) та інтерактивний клас – приміщення обладнане аудіовізуальним устаткуванням, що призначене для проведення Заходів (занять, майстер-класів, лекцій) за умови купівлі Відвідувачами Квитків на Захід (Заходи). Рецепція адміністратора – стійка / робоче місце Адміністратора Планетарію.

2.2. Час роботи Планетарію: щодня з 10:00 до 20:00 години. При цьому, у вівторок та четвер у період з 11:00 до 13:00 за спільною та погодженою із Департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради програмою та відповідно до чинного законодавства України, Планетарієм здійснюється проведення Заходів для тимчасово переміщених осіб, які перебувають у м. Дніпро, на безоплатній основі. 

2.3. До режиму роботи Планетарію можуть бути внесені зміни у разі такої необхідності, про що зазначається на Сайті, інформаційних дошках в Планетарії, інформаційних матеріалах у засобах масової інформації / соціальних мережах.

3. КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ КВИТКІВ. ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ

3.1. Придбання Квитків на Заходи Планетарію здійснюється онлайн на Сайті Планетарію, що розміщений за адресою: https://dnipro.planetarium.com.ua/. У разі придбання Квитків в онлайн форматі доступна виключно безготівкова оплата. 

3.2. Відвідування Заходів Планетарію можливе за наявності у кожного Відвідувача Квитка в електронному або паперовому вигляді.

3.3. Порядок замовлення групового відвідування Заходів в Планетарії, бронювання, проведення індивідуальних та / або колективних екскурсій / Заходів для Відвідувачів узгоджується з Адміністрацією Планетарію, шляхом укладення окремих угод/договорів та / або замовлень.

4. ПРОПУСКНИЙ РЕЖИМ

4.1. Вхід Відвідувачів до Планетарію здійснюється не раніше за час, що вказаний у Квитку, та виключно після перевірки Адміністратором Планетарію / Уповноваженою особою Квитка у паперовій або електронній формі з відповідним штрих-кодом.

4.2. Деякі Заходи в Планетарії можуть мати вікові обмеження, які встановлюються Адміністрацією Планетарію та / або виробниками контенту (в тому числі фільмів).

4.3. Вікові обмеження обов'язково розміщуються в описах відповідного Заходу на Сайті Планетарію та на Інформаційній афіші Планетарію.

4.4. При продажу Квитка на Захід та/або при перевірці Квитка перед проведенням Заходу, який має вікові обмеження глядацької аудиторії, Касир та/або Адміністратор Планетарію / Уповноважена особа має право запросити у Відвідувача, а Відвідувач зобов’язується представити Касиру та/або Адміністратору Планетарію / Уповноваженій особі, документ, що підтверджує вік Відвідувача.

4.5. Відвідувачам, які за віком підпадають під вікові обмеження, може бути відмовлено у продажі Квитків на зазначений Захід та / або відвідування Заходу у випадку виявлення невідповідності віку Відвідувача та вікового обмеження Заходу.

4.6. Дітям віком до 4 (чотирьох) років не рекомендовано відвідування Зоряної зали та інших локацій Планетарію.

4.7. Діти віком від 4 (чотирьох) до 12 (дванадцяти) років допускаються до відвідування Планетарію виключно у супроводі батьків, законних представників та осіб, що їх замінюють, відповідно до законодавства України, або повнолітніх осіб, що їх супроводжують та мають право на придбання Квитків на Захід за наявності окремих квитків на кожну особу.

4.8. Забороняється залишати дітей віком до 12 років без нагляду дорослих протягом усього відвідування Заходу (ів) Планетарію.

4.9. Діти старші 12 (дванадцяти) років допускаються до самостійного відвідування Планетарію за умови повної відповідальності батьків, законних представників, осіб що їх замінюють відповідно до законодавства України, або повнолітньої особи, що їх супроводжує, за життя, фізичний і психічний (емоційний) стан дитини та її дії.

4.10. Супроводжуючі особи можуть очікувати дитину у Місці для очікування без окремого Квитка та можливості ознайомлення з Експозиційною зоною Планетарію та проходу у Зоряну залу / інші локації Планетарію.

4.11. Вхід до Зоряної зали / Освітньо-візуальний простір віртуальної реальності (VR) та інтерактивний клас регулюється Адміністратором Планетарію та здійснюється після запрошення.

4.12. Забороняється вхід до Зоряної Зали після початку сеансу.

4.13. Відвідувач зобов’язаний зайняти місце у Зоряній залі відповідно до номера ряду та місця, вказаного у Квитку. У Зоряній залі заборонено пересідати на інші місця, ніж ті, що зазначені у Квитку.

4.14. Відвідувач зобов’язаний зберігати придбаний ним Квиток до закінчення Заходу і пред’явити на першу вимогу представника Адміністратора та / або Уповноваженої особи.

4.15. Якщо Відвідувачу необхідно залишити Захід під час його проведення і згодом повернутися, він зобов’язаний пред’явити квиток на вимогу Адміністратора та / або Уповноваженої особи.

4.16. При запізненні Відвідувача на початок Заходу, вхід до Зоряної зали здійснюється виключно в перервах / антрактах (за їх наявності). Ціна (вартість) Квитка за пропущену частину Заходу не відшкодовується.

4.17. Час перебування Відвідувача в Планетарії обмежується 100 (ста) хвилинами за один Захід та на підставі Квитка.

4.18. У разі, якщо на відповідний Захід продано менше ніж 2 (два) квитки за 10 (десять) хвилин до початку проведення Заходу, Адміністрацією Планетарію може бути скасовано проведення такого Заходу. При цьому Відвідувачам повертається вся ціна (вартість) відвідування Заходу, зазначена у Квитку або може бути запропоновано обмін Квитків на інший Захід.

5. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ ГАРДЕРОБОМ

5.1. Передача речей на зберігання до гардероба підтверджується видачею Відвідувачу номерного жетона.

5.2. Беручи номерний жетон, Відвідувач погоджується з Правилами користування Гардеробом, визначеними цими Правилами.

5.3. Працівники гардероба і Адміністрація Планетарію не несуть відповідальності за майно (гроші, мобільні телефони, документи, ключі тощо), залишене в кишенях верхнього одягу або в інших речах, зданих Відвідувачем на зберігання.

5.4. На зберігання не приймаються: гроші, цінні речі, ключі, мобільні телефони, планшети, дамські / чоловічі сумочки, тварини, а також речі, які можуть забруднити одяг будь-якого з Відвідувачів або місце зберігання.

5.5. Працівник гардероба не зобов’язаний перевіряти права пред’явника номерного жетона (Відвідувача) на отримання речей. Права на отримання верхнього одягу засвідчується наданням номерного жетона.

5.6. У разі небезпеки втрати, пошкодження речей Працівник гардероба має право змінити спосіб, місце зберігання та інші умови, не чекаючи згоди особи, яка здала речі на зберігання.

5.7. Відвідувачі, які склали речі на зберігання в гардероб, зобов’язані забрати їх протягом 15 (п'ятнадцяти) хвилин після закінчення сеансу.

5.8. У випадку втрати номерного жетона Відвідувачем, який здав речі на зберігання, повернення речей проводиться тільки після відшкодування збитків Планетарію у вигляді оплати Відвідувачем ціни (вартості) жетона та за наявності у Відвідувача, який претендує на отримання речей, документа, що посвідчує особу (паспорт, закордонний паспорт, посвідчення водія тощо), в присутності Адміністратора Планетарію. Повернення речей повинно бути оформлено відповідним актом. При цьому Відвідувач, який претендує на отримання речей, зобов’язаний підтвердити приналежність речей йому (чеки, відмітні ознаки тощо).

5.9. Речі, не затребувані і / або забуті Відвідувачами, працівник гардероба зобов’язаний описати в присутності старшого адміністратора і передати на зберігання.

6. В ПРИМІЩЕННЯХ ПЛАНЕТАРІЮ КАТЕГОРИЧНО ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ

6.1. Приносити в приміщення (локації) Планетарію будь-які види вогнепальної, газової чи холодної зброї, незалежно від наявності документів, що дають право на її носіння, крім співробітників правоохоронних органів, які мають табельну зброю і відвідали Планетарій за службовою необхідністю.

6.2. Приносити в приміщення (локації) Планетарію спеціальні засоби (газові балончики, електрошокові пристрої та ін.), колючі, ріжучі, великогабаритні речі, великі пакети та інші предмети, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень, піротехнічні вироби, вибухові, радіоактивні, вогненебезпечні, отруйні та їдкі речовини і речі з неприємним запахом, лазерні указки, будь-які аерозолі та напої в будь-якій тарі, алкогольні напої та наркотичні речовини.

6.3. Приносити та вживати в приміщення (локації) Планетарію продукти харчування та напої, придбані в будь-яких інших закладах громадського харчування, супермаркетах, магазинах тощо.

6.4. Прохід в приміщення (локації) Планетарію з велосипедами, скейтами, колясками, санками, на роликових ковзанах, в брудному одязі та у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, у вигляді, що ображає людську гідність або порушує моральні засади суспільства.

6.5. У приміщеннях (локаціях) Планетарію введена повна заборона на розпиття слабоалкогольних та алкогольних напоїв.

6.6. У приміщеннях (локаціях) Планетарію категорично заборонено паління (куріння), в тому числі і електронних цигарок (випарювачів).

6.7. Грати в приміщеннях (локаціях) Планетарію в азартні ігри (карти тощо), що заборонено законодавством України.

6.8. Перебувати в приміщеннях (локаціях) Планетарію з тваринами.

6.9. Порушувати тишу, нецензурно висловлюватися, лягати на місця, що призначені для сидіння, класти ноги на спинки крісел та на столи, голосно розмовляти під час проведення Заходів в Планетарії, користуватися засобами мобільного зв’язку, а також іншими пристроями. Звук мобільних телефонів під час Заходів повинен бути вимкненим.

6.10. Смітити та / або викидати в приміщеннях (локаціях) Планетарію сторонні предмети, в тому числі піротехнічні вироби, а також здійснювати інші дії, що порушують порядок проведення Заходів в Планетарії.

6.11. Допускати вигуки чи інші дії, що принижують людську гідність учасників Заходу, Відвідувачів, а також іншим чином обмежувати чи порушувати права інших Відвідувачів Планетарію.

6.12. Носити, виставляти напоказ знаки або іншу символіку, спрямовану на розпалювання расової, соціальної, національної та релігійної ворожнечі.

6.13. Перебувати під час проведення Заходів в проходах, на сходах або в місцях евакуації, створювати перешкоди пересуванню учасників Заходів, забиратися на огорожі, парапети, освітлювальні пристрої, майданчики для звукопідсилюючої апаратури та телевізійних зйомок, щогли, дах, несучі конструкції, пошкоджувати обладнання і елементи оформлення споруд, інший інвентар, наносити шкоду майну Планетарію.

6.14. Створювати перешкоди у роботі працівників Планетарію та заходити без дозволу Адміністрації Планетарію у Зоряну залу, а також в інші службові та технічні приміщення.

6.15. Здійснювати торгівлю, наносити написи, розклеювати і розповсюджувати оголошення, плакати та іншу продукцію інформаційного змісту без письмового дозволу Адміністрації Планетарію.

6.16. Смітити і розкидати різноманітні предмети (упаковки, жувальні гумки, пляшки, серветки, залишки продуктів харчування тощо), залишати без нагляду речі, сумки, пакети та іншу ручну поклажу на території Планетарію.

6.17. Проводити фото- та / або відеозйомку, користуватися будь-якою апаратурою під час проведення Заходу без дозволу Адміністрації.

6.18. Заборонено під час проведення Заходу вставати з місця, пересідати з місця, вказаного у квитку на інше місце.

6.19. Забороняється залишати дітей віком до 12 років без нагляду дорослих протягом усього відвідування Планетарію.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН ПІД ЧАС ВІДВІДУВАННЯ ПЛАНЕТАРІЮ

7.1.Відвідувач має право та зобов’язується: 

7.1.1. Відвідати Захід (Заходи), що зазначені у придбаному Відвідувачем Квитку, та на якісне отримання послуг.

7.1.2. Відвідувач має право отримувати інформацію про проведення Заходу (ів) в Планетарії та інші послуги, доступні в Планетарії, а також інформацію про систему знижок, сертифікатів та / або абонементів.

7.1.3. Відвідувач має право вносити свої зауваження і пропозиції щодо діяльності Планетарію.

7.1.4. Відвідувач зобов’язується дотримуватися цих Правил, правил пожежної безпеки та громадського порядку.

7.2.Адміністрація Планетарію має право та зобов’язується:

7.2.1. Здійснювати публічний показ Заходів згідно з розкладом Планетарію, надавати Відвідувачу для ознайомлення інформацію про Заходи та Планетарій.

7.2.2. Проводити візуальний огляд Відвідувачів, з метою виконання цих Правил та забезпечення безпеки і виключення фактів пронесення в Планетарій заборонених речей.

7.2.3. Відмовити Відвідувачу у відвідуванні Заходу (без компенсації ціни (вартості) відвідування Заходу, зазначеного у Квитку) з таких підстав: 

- порушення Відвідувачем цих Правил; 
- непокора Відвідувача законним вимогам працівників Адміністрації Планетарію або охорони, співробітників правоохоронних органів (в тому числі патрульної поліції, поліції охорони); 
- перебування Відвідувача в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, у вигляді, що ображає людську гідність; 
- відвідування Відвідувача на Захід в неохайному, брудному одязі та / або в одязі з неприємним запахом; 
- неадекватна, агресивна поведінка Відвідувача.

7.2.4. Зупиняти проведення Заходу в разі виникнення надзвичайних ситуацій або обставин, загрози здоров’ю та життю Відвідувачів, загрози нанесення матеріального збитку майну Планетарію.

7.2.5. Затримувати початок Заходу за необхідності прийняття додаткових заходів безпеки без компенсації ціни (вартості) відвідування Заходу, зазначеного у Квитку.

7.2.6. Примусити Відвідувача покинути Захід та приміщення (локації) Планетарію без права повернення чи відшкодування ціни (вартості) відвідування Заходу, зазначеного у Квитку в разі вживання та / або розповсюдження наркотичних, токсичних, психотропних речовин, зловживання алкогольними напоями, проявів Відвідувачем агресії до інших осіб, порушення громадського спокою або порушення Відвідувачем одного або більше положень цих Правил. У цьому випадку Відвідувач зобов’язаний негайно покинути приміщення (локації) Планетарію.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У випадку порушення Відвідувачем цих Правил, Адміністрацією Планетарію може бути відмовлено Відвідувачу у відвідуванні Заходу (-ів) Планетарію, подальшому обслуговуванні, поверненні та/або продажу Квитків на Захід (Заходи) Планетарію без будь-якого пояснення, а також Відвідувач може бути виведений з приміщень (локацій) Планетарію без відшкодування йому будь-якої грошової компенсації.

8.2. При порушенні загальноприйнятих правил і норм поведінки, а саме: нецензурна лайка, агресивна поведінка, порушення тиші у Планетарії та під час проведення Заходів в Планетарії, використання предметів, що створюють шумовий ефект та заважають іншим Відвідувачам Планетарію, а також порушення вимог цих Правил, вказаних у розділі 6 Правил, Адміністрація Планетарію (працівники Планетарію / охорона) мають право попросити такого Відвідувача залишити приміщення (локації) Планетарію та мають право викликати правоохоронні органи (підрозділи патрульної поліції, поліцію охорони), представники якої можуть вивести правопорушників із приміщень (локацій) Планетарію примусово. У такому разі Адміністрація Планетарію не компенсує ціну (вартість) придбаного Відвідувачем Квитка.

8.3. Відвідувач зобов’язаний дбайливо ставитися до майна Планетарію, не допускати його псування, поломки, не робити написів на майні Планетарію, а також здійснювати інші дії, що заважають нормальному проведенню Заходів, дотримуватися чистоти і порядку в приміщеннях (локаціях) Планетарію.

8.4. У випадку нанесення шкоди чи псування майна Планетарію, винні особи зобов’язані компенсувати нанесені збитки у повному обсязі.

8.5. Вартість матеріального збитку за окремі види майна Планетарію (експозиції, обладнання / устаткування, оздоблення приміщення тощо) може бути вказана в Інформації про Планетарій.

8.6. За розпиття алкогольних напоїв, пива, слабоалкогольних напоїв, паління (куріння), в тому числі і електронних цигарок / випарювачів в приміщеннях (локаціях) Планетарію Відвідувач може бути виведений з приміщень (локацій) Планетарію без відшкодування йому грошової компенсації ціни (вартості) Квитка.

8.7. При втраті номерного жетона з гардероба Відвідувач відшкодовує його ціну (вартість) у розмірі 50 гривень.

8.8. Адміністрація Планетарію не несе відповідальність у наступних випадках:

8.8.1. За шкоду, заподіяну Відвідувачам через їхню необережність, в результаті порушення Відвідувачами вимог техніки безпеки, пожежної безпеки, громадського порядку та цих Правил.

8.8.2. За шкоду, пов’язану з погіршенням здоров’я, якщо стан здоров’я Відвідувача погіршився в результаті гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання, наявного у Відвідувача до моменту відвідування Заходу.

8.8.3. За шкоду здоров’ю, майну, моральну шкоду завдану Відвідувачу:
- третіми особами, у тому числі іншими Відвідувачами Планетарію;
- унаслідок неналежного використання Відвідувачами майна Планетарію;
- унаслідок належного виконання Адміністрацією Планетарію умов цих Правил і справного стану майна й обладнання Планетарію.

8.8.4. За цілісність та збереження індивідуальних речей Відвідувачів.

8.8.5. За втрачені або залишені без нагляду під час перебування в Планетарії речі.

8.8.6. За підроблені квитки і квитки, придбані не в офіційних розповсюджувачів Квитків / партнерів Планетарію.

9. КОНТАКТИ ПЛАНЕТАРІЮ / АДМІНІСТРАЦІЇ ПЛАНЕТАРІЮ

9.1. За наявності будь-яких питань, скарг, пропозицій Відвідувач завжди може звернутися до Адміністрації Планетарію або за наступними контактами:

Громадська організація «АЕРОКОСМІЧНИЙ МУЗЕЙНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ОСВІТИ МОЛОДІ»;
Юридична адреса: 49055, місто Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 31Д;
Фактична адреса: 49000, місто Дніпро, узвіз Крутогірний, 10;
Код ЄДРПОУ: 41427031;
Телефон +38 050 701 88 82, електронна пошта planetarium@noosphere.com